บริการของเรา
     
   
   
 
 
 
0-2914-5086
081-915 0355
 
 
   
   
     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
   
 
     
1.งานให้บริการ ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง  บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า อาทิเช่น 
 
 
   
•  งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ( Preventive Maintenance : PM )  
       
   
  - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น Ring main unit, Load break switch, Switchgear, Overhead Line  
  - บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งแบบ dry type และ oil type  
  - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้ MDB , ACB , Capacitor , ATS , Busduct  และตรวจวัดค่ากราวส์  
    (grounding resistance)  
       
 
•  งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ทำตู้ Switchboard , MDB หรืองานปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า , เบรคเกอร์ ACB , คาปาซิเตอร์ , แมคเนติกส์  , สายไฟฟ้า และ cable tray  
       
•  งานตรวจสอบระบบป้องกัน และปรับการทำงานของเบรกเกอร์ ACB ทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ทดสอบการทำงานของ  overload , short circuit , ground fault  
       
  •  งานตรวจสอบจุดต่อร้อนของระบบไฟฟ้า ด้วยกล้องส่องความร้อน (Infrared thermoscan)  
       
  •  งานทดสอบระบบสายกราวส์ วัดค่าความต้านทาน ความต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
(grounding resistance measure)
 
       
•  งานตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า  
       
•  งานปักเสา และ พาดสายไฟฟ้า แรงสูง / แรงต่ำ  
       
•  งานออกแบบ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และชุด ATS  
       
•  งานออกแบบ และให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้า  
       
 
   
 
 
               ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ความชำนาญ และประสบการณ์  เกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า  ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมวิศวกรไว้คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับงานด้านระบบไฟฟ้า หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  โทรศัพท์สายตรง  081-9150355
 
 
     
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
  บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด   Power Electric Engineering Co., Ltd.  
     
  42/319 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2914-5086  แฟ็กซ์ : 0-2914-7969  มือถือ : 081-915 0355
อีเมล์ :
power_electric@hotmail.com
  42/319 Soi Nimitmai 20 , Saigongdin , Klongsamwa , Bangkok 10510
Tel : 0-2914-5086  Fax : 0-2914-7969  Mobile : 081-915 0355  
E-mail:
power_electric@hotmail.com
 
         
© Copyright 2012 www.powerelectric-eng.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 4