ผลการดำเนินงาน
     
   
   
 
 
 
0-2914-5086
081-915 0355
 
 
   
   
     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
     
 
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
 
     
 
Project Name
Scope of work
1. MITR PHOL SUGAR ( Chaiyaphum )
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า , Air circuit breaker and MCC panel
- งานเปลี่ยน ACB 4000A. และ 1000A. พร้อมติดตั้ง bus bar
2. Toyota boshoku gateway (Thailand) Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วยอุปกรณ์แรงสูง
  Overhead line , หม้อแปลงไฟฟ้า , ACB , ATS , Grounding
- งานปรับปรุงระบบกราวส์ของหม้อแปลงไฟฟ้า
- งานเปลี่ยน ATS 1000A. และ ACB 3200A. พร้อม Busbar
- งานขายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1250kVA พร้อมอุปกรณ์แรงสูง
- งานขายพร้อมติดตั้ง generator 700kVA พร้อมตู้ ATS
3. Essilor Manufacturing (Thailand)Co.,Ltd.
- งานปรับปรุงฐานหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมงานทำเข็มเจาะ
- งาน overhaul หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งหม้อแปลงสำรอง
- งาน modify ระบบ ATS พร้อมตู้ ATS , งานpower cable และ Busbar
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- งานปรับปรุงและติดตั้ง starter for cooling tower and chiller 400 ton
4. Sripatum University Chonburi Campus
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี แบบสัญญารายปี ประกอบด้วย
  24kV. load break switch , หม้อแปลงไฟฟ้า , MDB , ACB ,
  Capacitor,ATS , Generator , and Infrared Thermoscan
5. PS Tower
- สัญญาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า
  ตู้ MDB , ACB , Capacitor , Busduct , and ATS
6. Bangkok Patana School
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
- 24kV. load break switch , หม้อแปลงไฟฟ้า , MDB , ACB ,Capacitor
7. Mitsubishi Electric Kang Yong Watana
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  24kV. switchgear , MDB , ACB ,Capacitor , DB panel
8. Murakami Ampas (Thailand) Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  หม้อแปลงไฟฟ้า , MDB , ACB ,Capacitor
9. NEC Infrontia Thai Limited
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  MDB , ACB ,Capacitor , and Thermo scan
- งานเปลี่ยน ACB พร้อม Busbar
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
10. Nidec Electronics (Thailand)Co.,Ltd.
      ( BA/F Factory )
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
  ประกอบด้วยอุปกรณ์แรงสูง Overhead line , หม้อแปลงไฟฟ้า , ACB,
  ATS , Grounding , Protective relay , and Thermo scan
- งานปรับปรุงระบบกราวส์ของเสาไฟฟ้าแรงสูง และ หม้อแปลงไฟฟ้า
- งานเปลี่ยน Circuit breaker พร้อม Busbar
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1000kVA พร้อมอุปกรณ์แรงสูงและ MDB
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 200kVA พร้อมเปลี่ยนสายเคเบิล
11. Ampacet (Thailand) Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  อุปกรณ์แรงสูง Overhead line , หม้อแปลงไฟฟ้า , ACB ,
  Grounding , Protective relay
- งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
12. Siam Furukawa Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. Switchgear , หม้อแปลงไฟฟ้า , ACB,
13. Wireless Device Supply Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  MDB , ACB ,Capacitor , DB panel , Thermo scan
14. The Progress Watch Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  MDB , ACB ,Capacitor , Grounding
15. Bio - mass Power Company Limited
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. Switchgear , Protective relay , Syn. panel , and ACB,
- งานขายพร้อมติดตั้งตู้ capacitor
16. Pioneer Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. Switchgear , Protective relay , MDB , ACB, Capacitor
17. Panasonic ( Navanakorn )
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. Switchgear , Protective relay , MDB , ACB, Capacitor, DB
18. Kikuchi Narrow Fabric (Thailand) Co.,Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  MDB , ACB ,Capacitor
19. C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
      ( CP Tower )
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. Switchgear,Protective relay,หม้อแปลงไฟฟ้า,MDB,ACB,
  Capacitor , DB , Grounding resistance ,and Thermo scan
20. Thai Beverage Can Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. switchgear with protective relay , หม้อแปลงไฟฟ้า
  MDB , Grounding , ACB
- งานเปลี่ยน Circuit breaker พร้อม Busbar
- งาน Overhaul หม้อแปลงไฟฟ้า 2500kVA
- งานเปลี่ยนสายเคเบิล
21. Meyer Industries Ltd.
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ประกอบด้วย
  22kV. Ring main unit , MDB , ACB ,Capacitor
 
     
     
 
 
 
 
     
 
 
  บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด   Power Electric Engineering Co., Ltd.  
     
  42/319 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2914-5086  แฟ็กซ์ : 0-2914-7969  มือถือ : 081-915 0355
อีเมล์ :
power_electric@hotmail.com
  42/319 Soi Nimitmai 20 , Saigongdin , Klongsamwa , Bangkok 10510
Tel : 0-2914-5086  Fax : 0-2914-7969  Mobile : 081-915 0355  
E-mail:
power_electric@hotmail.com
 
         
© Copyright 2012 www.powerelectric-eng.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 6