เครื่องมือทดสอบ
     
   
   
 
 
 
0-2914-5086
081-915 0355
 
 
   
   
     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
    
 
 
           ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านบริการ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่มี
ความชำนาญโดยตรงกับงาน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และ เหมาะสมกับงานในแต่ละ
ประเภท
 
 
     
 
     
•  เครื่องมือทดสอบระบบป้องกันของ ACB ทุกผลิตภัณฑ์  
       
•  เครื่องมือทดสอบค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสของ ACB และจุดต่อ : Contact resistance 0-200A.  
       
•  เครื่องมือทดสอบความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ : Insulation test 0-5kV.  
       
  •  เครื่องมือวัดค่าความต้านทานของระบบกราวส์ : grounding resistance  
       
  •  เครื่องมือทดสอบความเร็วในการตัดต่อวงจรของ VCB , GCB : Breaker Analysis Test  
       
•  เครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า : Oil Breakdown Voltage Test  
       
•  เครื่องมือทดสอบหม้อแปลง Transformer Ratio Test , Winding Resistance Test  
       
•  เครื่องมือทดสอบระบบป้องกัน : Protective Relay Test  
       
•  เครื่องมือตรวจจับจุดร้อนของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่มีความร้อนเกินปกติ: Infrared Thermoscan  
       
  •  เครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเพิ่มโหลด วัดค่า Harmonics  
       
  •  เครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าอื่นๆ  
       
 
     
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
   
 
 
 
 
     
 
 
  บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด   Power Electric Engineering Co., Ltd.  
     
  42/319 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2914-5086  แฟ็กซ์ : 0-2914-7969  มือถือ : 081-915 0355
อีเมล์ :
power_electric@hotmail.com
  42/319 Soi Nimitmai 20 , Saigongdin , Klongsamwa , Bangkok 10510
Tel : 0-2914-5086  Fax : 0-2914-7969  Mobile : 081-915 0355  
E-mail:
power_electric@hotmail.com
 
         
© Copyright 2012 www.powerelectric-eng.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 5