เกี่ยวกับเรา
     
   
   
 
 
 
0-2914-5086
081-915 0355
 
 
   
   
     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
             บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด  "ผู้เชี่ยวชาญงานระบบไฟฟ้า"  ก่อตั้งเมื่อปี 2545
ประกอบธุรกิจให้บริการ บริการด้านการออกแบบ ตรวจสอบ  ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร  ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ  โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ประเภทของการใช้งานทั้งหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม  และ อาคารสูงต่างๆ
   
               ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านบริการ  ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมวิศวกรและเจ้าหน้าที่
ที่มีความชำนาญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทงาน
   
  ประเภทของงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ
   
 
1. งานให้บริการ ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง  บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า
   
 
2. งานจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร, อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ sparepart
   
   
 
 
 1. งานให้บริการ ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า อาทิเช่น
 
   
•  งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ( Preventive Maintenance : PM )
     
   
  - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น Ring main unit, Load break switch, Switchgear, Overhead Line  
  - บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งแบบ dry type และ oil type  
  - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้ MDB , ACB , Capacitor , ATS , Busduct  และตรวจวัดค่ากราวส์  
    (grounding resistance)  
       
•  งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ทำตู้ Switchboard , MDB หรืองานปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า , เบรคเกอร์ ACB , คาปาซิเตอร์ , แมคเนติกส์  , สายไฟฟ้า และ cable tray
     
•  งานตรวจสอบระบบป้องกัน และปรับการทำงานของเบรกเกอร์ ACB ทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ทดสอบการทำงาน
ของ  overload , short circuit , ground fault
     
  •  งานตรวจสอบจุดต่อร้อนของระบบไฟฟ้า ด้วยกล้องส่องความร้อน (Infrared thermoscan)
     
  •  งานทดสอบระบบสายกราวส์ วัดค่าความต้านทาน ความต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
(grounding resistance measure)
     
•  งานตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
     
•  งานปักเสา และ พาดสายไฟฟ้า แรงสูง / แรงต่ำ
     
•  งานออกแบบ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และชุด ATS
     
•  งานออกแบบ และให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้า
   
 
 
 2. งานจำหน่ายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ sparepart
   
     
•  จำหน่ายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ sparepart เช่น เบรคเกอร์ ,
คาปาซิเตอร์  แมคเนติกส์ , สวิทส์ , รีเลย์ , สายไฟ , มิเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยอยู่ภายใต้
ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
   
 
     
 
   
     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด   Power Electric Engineering Co., Ltd.  
     
  42/319 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2914-5086  แฟ็กซ์ : 0-2914-7969  มือถือ : 081-915 0355
อีเมล์ :
power_electric@hotmail.com
  42/319 Soi Nimitmai 20 , Saigongdin , Klongsamwa , Bangkok 10510
Tel : 0-2914-5086  Fax : 0-2914-7969  Mobile : 081-915 0355  
E-mail:
power_electric@hotmail.com
 
         
© Copyright 2012 www.powerelectric-eng.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 3