Home
     
   
   
 
 
 
0-2914-5086
081-915 0355
 
 
   
   
     
 
 
     
 
 
   
 
   
  บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด   "ผู้เชี่ยวชาญงานระบบไฟฟ้า"   บริการด้านการออกแบบ
ตรวจสอบ  ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร  ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้า
แรงต่ำ  โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ประเภทของการใช้งาน
ทั้งหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม  และ อาคารสูงต่างๆ
   
 
บริการ  ออกแบบ  ตรวจสอบ  ติดตั้ง   บำรุงรักษา  และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า
   
 
จำหน่าย  อุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม และ sparepart
   
   
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
  บริษัท เพาเวอร์ อิเลคทริค วิศวกรรม จำกัด   Power Electric Engineering Co., Ltd.  
     
  42/319 ซอยนิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2914-5086  แฟ็กซ์ : 0-2914-7969  มือถือ : 081-915 0355
อีเมล์ :
power_electric@hotmail.com
  42/319 Soi Nimitmai 20 , Saigongdin , Klongsamwa , Bangkok 10510
Tel : 0-2914-5086  Fax : 0-2914-7969  Mobile : 081-915 0355  
E-mail:
power_electric@hotmail.com
 
         
© Copyright 2012 www.powerelectric-eng.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 1